Toerusting Altena
 

Wie zijn wij?

Toerusting Altena wordt georganiseerd door een groepje mensen met een verschillende kerkelijke achtergrond, die het fijn vinden om een bijdrage te leveren aan de bouw van Gods koninkrijk. Niet religie staat centraal, maar het woord van God. Om die reden zijn de bijeenkomsten interkerkelijk. 

MISSIE

Onze is missie is een bijdrage te leveren aan de groei van ieders geloof in Christus door te bouwen aan een persoonlijke relatie met Hem.

We willen dit bereiken door het evangelie van Christus in gewone taal te vertellen aan iedereen die het wil horen. Dit doen we tijdens een aantal studieavonden die we jaarlijks organiseren onder leiding van een gepassioneerde spreker. 

Het bijwonen van de toerustingsavonden is gratis om het voor iedereen toegankelijk te houden. Natuurlijk worden er wel onkosten gemaakt om deze avonden mogelijk te maken.
Mocht u hieraan een bijdrage willen geven dan is uw gift van harte welkom!

U kunt uw bijdrage overmaken op bankrekeningnummer NL72 RBRB 0200 6695 24   ten name van J. van de Wetering onder vermelding van Toerustingsavonden Altena 

De Heere zegene u en uw gaven


 
E-mailen
Map
Info